Tüsiad nedir?

Türk sanayici ve işadamlarının 1971 senesinde İstanbul’da kurdukları dernek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) alternatif olarak, büyük sanayici ve işadamları arasında hükumet kararları üzerinde daha etkili olmak, ortak çıkarlarını koordineli bir biçimde savunmak gayesiyle ortaya çıkan TÜSİAD 1971 senesinde kuruldu. 12 Mart 1971 askeri müdahalesi öncesinde sendikal çalışmaların ve sol eğilimli partilerin ağırlığının artışı bu derneğin kuruluşunda etkili oldu. Askeri müdahaleyi takip eden günlerde bir araya gelen sanayici ve işadamları dernek kuruluş hazırlıklarını tamamladılar. Vehbi Koç, Osman Boyner, Nejat F. Eczacıbaşı, Feyyaz Berker’in de aralarında bulunduğu 12 işadamı 2 Nisan 1971’de, Kurucular protokolünü imzaladılar. 20 Mayıs 1971’de bakanlar kurulu kararıyla resmen kurulan TÜSİAD faaliyetlerine başladı. Derneğin ilk yönetim kurulu başkanlığına Feyyaz Berker seçildi. Feyyaz Berker’in 1979’a kadar sürdürdüğü bu vazifeye daha sonra sırasıyla; Ali Koçman (1980-84), Şahap Kocatopçu (1985), Sakıp Sabancı (1986), Ömer Dinçkök (1987-1988), Cem Boyner (1989-1990), Bülent Eczacıbaşı (1991-1992) ve Halis Komili (1993) seçildiler. Tabii ve genel kurulca seçilen üyelerden teşekkül eden Yüksek İstişare Konseyinin başkanlığına da sırasıyla Vehbi Koç, Nejat F. Eczacıbaşı, Sakıp Sabancı ve Rahmi Koç getirildiler. Görüşlerini basın yoluyla açıklayan hükumet ve kamuoyu üzerinde etkili olmaya çalışan TÜSİAD 15 Mayıs 1979’da gazetelerde başlattığı ilan kampanyasıyla Bülent Ecevit hükumetinin yıpranmasında önemli rol oynadı.

16 Haziran 1981 tarihinde bakanlar kurulu kararıyla kamu yararına çalışan derneklerden sayılan TÜSİAD dış ülkelerle münasebetlerini geliştirdi. 3 Mart 1988 de bakanlar kurulu kararıyla Avrupa Sanayi ve İşverenler Konfederasyonları Birliğine (UNICE) üye oldu. 12 kurucu üye ile işe başlayan derneğin bugünkü üye sayısı 320’ye ulaşmıştır. 1992 yılı itibariyle, TÜSİAD üyelerinin üretim ve satışlardaki toplam payı % 60, brüt katma değer payı % 60, istihdam payı % 52, ihracat payı ise % 56’dır. Aylık Görüş dergisiyle birçok sahada rapor ve incelemeler yayınlayan TÜSİAD Türk Sanayi ve ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Tüsiad ne demek? (Ekonomi)

1971 yılında Türk sanayici ve işadamları tarafından kurulmuş, ticari amaçlı olmayan, bağımsız bir kuruluştur. Kamu yararı güden dernekler arasında yer alır. Yönetmeliğinde belirtildiği üzere, temel amacı Türk sanayici ve işadamları arasında deneyim ve görüş alış verişi sağlayarak hür teşebbüsü desteklemek ve toplum refahına katkıda bulunmaktır. Ekonomik, mali ve parasal durumla kamu ilişkileri gibi konularda araştırmalar yapar, yayın faaliyetlerinde bulunur ve kamu oyunun doğru yönde bilgilendirilmesine yardımcı olur. TÜSİAD her yıl ülkenin çeşitli yörelerinde bilimsel toplantılar düzenler. Bu toplantılara katılan üyeler, işletme yöneticileri, üniversite öğretim üyeleri ve kamu yetkilileri önemli bir görüş alış verişinde bulunma olanağı elde ederler. TÜSİAD’m yayınladığı aylık bültenler, değerlendirme raporları, sektör araştırmaları ve diğer çalışmalar araştırmacılar, kamu ve özel kesim yetkilileri bakımından çok yararlı kaynaklar durumundadır. İş hayatı ve ekonomik durum hakkında kamu oyunu aydınlatmak için basın yayın organlarından geniş ölçüde yararlanır. Türk özel teşebbüsünün görüş ve değerlendirmelerini yansıtan bir kuruluş olarak kamu kesimi ve özel kesim arasında temas ve işbirliği sağlayacak özel programlar düzenler. TÜSİAD’a üyelik isteğe bağlıdır. Bugünkü durumda imalat sanayii üretiminin yandan fazlasını karşılayan büyük sanayiciler Dernek üyesidir. Ayrıca bankacılık, sigorta şirketleri, inşaat firmaları gibi hizmet alanlarmdaki özel girişimcilerin büyük bir bölümü de Dernek içinde toplanmışlardır. Kuruluşundan beri kamuoyuna bilgi sağlama yönünde önemli faaliyetleri olmuştur (Bkz. Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç